člen skupiny Travel AGENCY

Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
Zpět

AdriaSun - Dovolená v Bulharsku > CESTOVNÍ INFORMACE > Velvyslanectví, na koho se obrátit > Celní a devizové předpisy

Bulharsko - devizové a celní předpisy

Celní a devizové předpisy v Bulharsku

V souvislosti s volným pohybem zboží a služeb v rámci Evropského společenství se při dovozu a vývozu zboží do/z Bulharska uplatňují všeobecné celní předpisy Evropské Unie. Povolené limity pro dovoz tabákových a alkoholických výrobků pro občany EU: bez deklarace je možné dovézt a vyvézt 800 ks cigaret, 400 ks malých doutníků, 200 ks doutníků, 1 kg tabáku; 10 litrů destilátu, 90 litrů vína (max. 60 litrů perlivého vína), 110 litrů piva; dále 2000 g kávy a 800 g extraktu z kávy, pokud jsou určeny pro osobní spotřebu (ne pro obchodní účely), byly zakoupeny s daní v zemi EU a dovážejí je samotné osoby, na jejichž spotřebu jsou určeny. Upozorňujeme, že uvedené limity neplatí, pokud jejich dovoz na území Evropského společenství uskutečňuje z mimoevropských států přes hraniční přechody na tzv. vnější hranici EU.

Dovoz a vývoz leva a cizí měny, vzácných kovů a drahých kamenů: od 15.6.2007 Bulharsko použije nařízení Rady a EP č. 1889/2005 o kontrolách finančních prostředků vstupujících nebo vystupujících z prostoru Společenství. Volně lze dovážet nebo vyvážet částku do 10 000 EUR nebo protihodnotu v jiné měně. Zahraniční fyzické osoby povinně vyplňují a předkládají celním orgánům devizové celní prohlášení, pokud dovážejí nebo vyvážejí částku vyšší než 10 000 EUR nebo její protihodnotu v cizí měně (cestující je povinen projít přes červený koridor).

Tuzemské a cizí fyzické osoby mohou volně bez písemného prohlášení vyvážet a dovážet pro osobní potřebu vzácné kovy a drahé kameny v následujících množstvích:
• zlato a platina v neopracované nebo polotovarové formě nebo v mincích do 37 g;
• šperky a doplňky ze slitin zlata a platiny do 60 g;
• stříbro v nehotové nebo polotovarové formě v mincích, šperky a doplňky ze stříbra do 300 g;
• drahocenné kameny vsazené do výše uvedených vzácných kovů, resp. výrobků z nich.


Upozornění: Nedeklarované finanční prostředky (v hodnotě nad 10 000 EUR), vzácné kovy nebo drahé kameny v převyšujících množstvích jsou orgány celní kontroly oprávněné zabavit a propadají ve prospěch státu. V závažnějších případech hrozí i trestní stíhání osoby, resp. zabavení vozidla, ve kterém byly tyto předměty převáženy.