člen skupiny Travel AGENCY

Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
Zpět

AdriaSun - Dovolená v Bulharsku > CESTOVNÍ INFORMACE > Velvyslanectví, na koho se obrátit > Podmínky vstupu na území Bulharska

Bulharsko, podmínky vstupu na území

Důležité informace o vstupu do Bulharska

Doklady na vstup, tranzit a pobyt občanů ČR nepřesahující 3 měsíce: platný cestovní pas nebo platný občanský průkaz.

Občané ČR mohou vstupovat na území BR s platným cestovním pasem nebo platným občanským průkazem. Každé dítě, bez ohledu na věk, musí být držitelem vlastního cestovního pasu. Doporučujeme, aby si občané v dostatečném časovém předstihu zkontrolovali platnost a neporušenost cestovního dokladu, v případě neplatnosti cestovního dokladu jim bude odepřený vstup na území BR. Cestovní doklad musí být platný minimálně při vstupu a výstupu z krajiny, pro občany EÚ se nevyžaduje delší doba platnosti. V případě státních přístlušníků třetích krajin, tzv. vízových cizinců musí doba platnosti cestovního dokaldu přesahovat dobu platnosti uvedeného víza minimálně o 3 měsíce.
Občanské průkazy na cestu do Bulharska je možné použít i pokud se tranzit uskutečňuje přes území Srbska.

  • Doprovod cizího dítěte – resp. souhlas rodiče na cestu dítěte

Bulharské orgány nevyžadují od občanů EÚ notářsky osvědčený písemný souhlas rodičů, podmínkou však je, aby dítě nebylo občanem bulharské republiky a mělo vlastní cestovní pas. Ve smyslu vnitrostátních právních předpisů Bulharské republiky jsou bulharské orgány hraniční kontroly oprávněné vyžadovat osvědčený písemný souhlas rodičů od osoby doprovázející cizí dítě jen ve vztahu k občanům Bulharské republiky.

  • Hraniční kontrola

Od vstupu Bulharska do EÚ se uplatňuje minimální hraniční kontrola ve vztahu k občanům EÚ (kontrola cestovních dokladů a totožnosti občana, v případě jízdy motorovým vozidlem kontrola dokladů od vozidla, vrácení tzv. zelené karty). Občanům EÚ se nedávají vstupní ani výstupní razítka do pasů. Nevyžaduje sa prokázání dostatečného množství finančních prostředků na krátkodobý pobyt a zrušila se též povinnost adresné registrace do 5 dní po vstupu.
Řidiči jsou povinni si zakoupit silniční známky(tzv. vinetky) na nejbližší benzínové stanici. Na hraničních přechodech a ve velkých ubytovacích zařízeních jsou umístěné aktuální brožury pro občany EÚ o podmínkách cestování do BR vydané Ministerstvem vnitra BR.
Příslušníci hraniční policie nejsou oprávněni příjmat finanční prostředky nebo věcné předměty od osob přecházejících státní hranici (signály o případné korupci je možné anonymně podat na ředitelství hraniční policie, e-mail: nsgp@mzv.bg, fax. +359 2 988 5876 nebo poštou „Chief directorate Border Police, Maria Lousia 46, 1202 Sofia).

Dovoz a vývoz všech druhů drog a psychotropních látek je zakázaný. Dovoz zbraní, výbušnin a střeliva do krajiny není povolený s výjimkou držitelů zbrojních průkazů. Vývoz předmětů umělecké, historické a kulturní hodnoty mimo krajiny podléhá povolení ministerstva kultury. Limity volně dovážených a vyvážených předmětů a finančních prostředků jsou blíže specifikované v části celní a devízové předpisy.
Při dovozu zvířat je povinný pas společenských zvířat podle nařízení ES 998/2003 (povinné očkování proti vzteklině a další vakcinace).

Na bulharských letištích se plně uplatňují všechny zpřísněné bezpečnostní opatření podobně jako na ostatních evropských letištích. Na palubě letadel není povolené převážet zbraně, střelivo, ostré předměty, výbušniny a hořlaviny. Tekutiny jsou výjimečně povolené na palubu jen dětem do 2 let a nemocným osobám (1000 ml v balení po 100 ml).

  • Seznam hraničních přechodů

• Bulharsko-srbská hranice: hraniční přechody Bregovo, Vrashka Chuka, Kalotina, Strezimirovci, Oltomanci;
• Bulharsko-makedonská hranice: hraniční přechody Gjueshevo, Stanke Lisichkovo, Zlatarevo;
• Bulharsko-turecká hranice: hraniční přechody Malko Tarnovo, Lessovo, Kapitan Andreevo;
• Bulharsko-řecká hranice: hraniční přechody Kulata, Ilinden, Kapitan Petko Voivoda, Zlatograd;
• Bulharsko-rumunská hranice: hraniční přechody Vidin - trajekt, Orjachovo - trajekt, Russe - most přes řeku Dunaj, Silistra, Kardam, Durankulak;
• říční přístavy: hraniční přechody Vidin, Lom, Nikopol, Svistov, Russe, Tutrakan, Silistra
• mořské přístavy: hraniční přechody Balchik, Varna, Burgas, Tzarevo;
• letiště: hraniční přechody letiště Sofia, letiště Plovdiv, letiště Gorna Orjahovitza, letiště Varna, letiště Burgas.

Poznámka: V případě fakultativních výletů do Turecka (např. Istanbul) oznamujeme, že pro občany ČR platí vízová povinnost. Vízum je možné získat přímo na některém z hraničních přechodů do Turecka za jednotný poplatek 15,- EUR. Tento druh víza opravňuje k turistickému pobytu v Turecku, který nepřevýší dobu 30 dní.