člen skupiny Travel AGENCY

Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
Zpět

AdriaSun - Dovolená v Bulharsku > CESTOVNÍ INFORMACE > Velvyslanectví, na koho se obrátit > Tísňová linka 112 v Bulharsku

Bulharsko, tísňová linka 112

Tísňová linka

Od 30.9.2008 je na území Bulharska funkční národní systém tísňového volání na jednotné evropské číslo 112. Bulharsko tak splnilo svou povinnost zabezpečit všem bulharským občanům a cizincům zdržujícím se na území Bulharska možnost rychlého a bezplatného přístupu na linku 112, s cílem získání bezodkladné pomoci při mimořádných událostech a krizových situacích. Služba je přístupná ze všech zeměpisných bodů země, které jsou pokryté příslušnými telekomunikačními sítěmi a mobilními operátory. Příjem tísňových volání se uskutečňuje ve světových jazycích (angličtina, nemčina, francouzština, ruština), v regionálních jazycích a podle nejnovějších informací i v češtině.

Základní záchranné složky, které poskytují v integrovaném záchranném systému službu rychlé pomoci, jsou záchranná zdravotnická služba, policie, hasiči, civilní ochrana, plavčíci a horská záchranná služba. Každá z výše uvedených služeb má k dispozici svůj kontaktní bod na úrovni kraje. Z každého kontaktního bodu služeb rychlé pomoci je přímý přístup do informačního systému koordinačních středisek 112. Incidenty registrované v koordinačním středisku 112 se automaticky odevzdávají do příslušného kontaktního bodu služeb rychlé pomoci, podle geografické lokalizace samotného incidentu či mimořádné udalosti.

Jiné důležité kontakty/linky v BR:

Silniční pomoc - 112 alebo 146
Rychlá zdravotnická služba (záchranka) - 112 nebo 150
Hasiči - 112 nebo 160
Policie, včetně dopravní policie - 112 nebo 166
Silniční policie - 165
Stížnosti na případy korupce v policii - 02 / 982 22 22
Policie Slunečné pobřeží - 055 / 422 588
Policie Primorsko - 055 / 032 253
Policie Pomorie - 059 / 622 090, 056 / 856 374
Policie Carevo - 055 / 052 005
Policie Nesebar -  055 / 435411, 055 / 443681
Policie Zlaté Písky -  052 / 553509
Nemocnice MBAL, Burgas -  056 / 894 729 - 730 (urgentní příjem)
Nemocnice MBAL, Varna - 052 / 692 6656 (urgentní příjem)
Letiště Sofia (informace) - 02 / 937 2211 alebo 937 2212-13
Letiště Varna (informace) - 052 / 573 323
Letiště Burgas (informace) - 056 / 870 248
Informace o telef. číslech - 11800