člen skupiny Travel AGENCY

Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
Zpět

AdriaSun - Dovolená v Bulharsku > CESTOVNÍ INFORMACE > Velvyslanectví, na koho se obrátit > Trestné činy spáchané na českých občanech - právní pomoc

Bulharsko, trestné činy

Trestná činnost občanů ČR - trestné činy spáchané na občanech ČR

ZÚ ČR v Sofii je povinen informovat příslušné české orgány o všech případech, kdy jsou na území BR stíháni čeští občané, jakož i o trestných činech spáchaných na českých občanech, o nichž má vědomost. O zadržení českého občana jsou povinny informovat ZÚ ČR v Sofii neprodleně příslušné orgány Bulharska. Pokud si občan ČR, který byl zadržen nebo zatčen na území Bulharska v souvislosti s podezřením z trestné činnosti přeje informovat o svém stavu osoby žijící v ČR, ZÚ je povinen zajistit i informování těchto osob.

Konzul má právo styku se zadrženým občanem nebo občanem ČR ve vazbě, příp. ve výkonu trestu. Občan ČR má v trestním řízení právo na tlumočníka a obhájce. Na žádost občana může ZÚ ČR Sofia doporučit, příp. zprostředkovat služby místních advokátů, jejichž služby si občan hradí na vlastní náklady. V opačném případě má občan právo na státem (Bulharsko) přiděleného obhájce. ZÚ ČR Sofia nemá právo vstupovat do řízení orgánů Bulharska činných v trestním řízení (policie a prokuratury), resp. do řízení justičních orgánů (soudy). Má právo informovat se o aktuálním stavu konkrétního případu a podávat o něm informace příslušným orgánům ČR (Generální prokuratura ČR, MV ČR, MS ČR) a na žádost občana i rodinným příslušníkům.

Na žádost občana ČR, který se stal obětí trestného činu, ho ZÚ ČR Sofia informuje, jak oznámit trestný čin příslušným orgánům činným v trestním řízení, a pokud to je nutné, poskytne také pomoc při podání tohoto oznámení. ZÚ zjistí, zda je oběti poskytována náležitá lékařská péče, informuje nejbližší příbuzné o lékařské léčbě a možnosti odškodnění podle místních systémů kompenzací.

Doporučení ZÚ

Ze zkušeností z minulých sezón doporučujeme také upozornit klienty na dodržování veřejného pořádku a podmínek v ubytovacích zařízeních (nepožívat alkohol v nadměrné míře, která ohrožuje samotné klienty i jiné osoby, a z toho plynoucí trestně právní odpovědnost, příp. riziko nehod a úrazů, včetně smrtelných, zejména pokud jde o následné koupání v moři/utonutí).