člen skupiny Travel AGENCY

Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
Zpět

AdriaSun - Dovolená v Bulharsku > CESTOVNÍ INFORMACE > Velvyslanectví, na koho se obrátit > Ztráta/krádež finančních prostředků a jiných cenností

Ztráta / krádež v Bulharsku

Western Union - pomoc v případě krádeže finančních prostředků v Bulharsku

Ztráta finančních prostředků v Bulharsku

 

V případě ztráty nebo odcizení finančních prostředků doporučujeme využít mezinárodní transferovou službu peněz Western Union, která je v Bulharsku dostatečně rozšířená a pracuje spolehlivě. Prostředky poukázáné od příbuzných, známých či přátel z České republiky může mít klient k dispozici ve velmi krátkém čase (cca 1 hodina). Příbuzný v ČR složí příslušnou částku na pobočce České pošty, vyplní příslušný formulář a odešle autorizační kód občanovi ČR v nouzi. Ten si může prostředky na základě dokladu totožnosti a kódu převzít týž den v kterémkoliv výplatním místě služby Western Union (nacházejí se zpravidla ve směnárnách; označení černý nápis na žlutém podkladu ).

ZÚ ČR Sofia může ve smyslu platných předpisů poskytnout občanovi finanční pomoc (doplňkový prodej deviz nebo půjčku) pouze ve výjimečných a odůvodněných případech, a to až po vyčerpání možnosti zaslání prostředků prostřednictvím Western Union. V těchto případech je však postup značně zdlouhavý a administrativně náročný nejen pro ZÚ ale i samotného občana. V každém případě vyžaduje osobní účast občana na ZÚ ČR v Sofii. Jelikož v Bulharsku velmi dobře pracuje služba Western Union, v praxi není jiný způsob finanční pomoci občanům ČR v nouzi prakticky vůbec využíván.

Krádež jiných cenností doporučujeme hlásit na nejbližším policejním útvaru podle místa krádeže. V praxi se vyskytly i krádeže přímo na hotelových pokojích, proto nedoporučujeme finanční prostředky a jiné cennosti nechávat volně, v případě možnosti použijte hotelový sejf. Upozorňujeme, že uzavřené cestovní pojistky se zpravidla nevztahují na odcizení hotovosti.

Poznámka: Doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost ochraně cestovních dokladů, finančních prostředků, cenností a dalších osobních věcí klientů. Na jejich zajištění doporučujeme využívat hotelové sejfy, pokud jsou k dispozici. Nenechávat cennosti bez dozoru a na jednom místě. Finanční prostředky rozdělit a uložit na bezpečných místech. Před cestou vyhotovit fotokopie cestovních dokladů. Při pohybu na veřejnosti , zejména na místech se zvýšenou koncentrací osob (pláže, pěší zóny, restaurace / bary apod.). Věnovat zvýšenou pozornost ochraně svých osobních věcí.