člen skupiny Travel AGENCY

Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
Zpět

AdriaSun - Dovolená v Bulharsku > CESTOVNÍ INFORMACE > Platba poukázkami

Poukázky Flexi pass Sodexo a Cheque déjeuner

Poukázkami je možné zaplatit do 30% z celkové ceny zájezdu. Při platbě poukázkami nelze uplatnit žádnou z nabízených slev. Přijímáme poukázky vydávané firmou SODEXHO Pass a Groupe Chèque Déjeuner.

poukázky SODEXHO Pass a Groupe Chèque Déjeuner

Proč pořizovat poukázky Sodexo Pass zaměstnancům?

 • Cílem každé úspěšné společnosti je přilákat co nejlepší zaměstnance a udržet jejich loajalitu, spokojenost a motivaci v práci i mimo ni. Dobře zvolený systém odměňovaní doplněný vhodným systémem zaměstnaneckých benefitů zvýší konkurenceschopnost při získávání pracovní síly a pomůže motivovat a stabilizovat klíčové pracovníky podniku.
 • Zaměstnancům benefity pomáhají nastolit rovnováhu mezi prací a volným časem.
 • Firmu nezatížíte zbytečnou administrativou.
 • Zvolíte si vlastní výši příspěvku.
 • Zvýhodníte daňově zaměstnance - šeky jsou osvobozeny od daně z příjmu a sociálního a zdravotního pojištění na straně zaměstnance.

Poukázky SODEXO Pass:

Přijímáme tyto typy:

 • Flexi Pass
 • Holiday Pass
 • Dárkový šek

K čemu pokázky Sodexho Pass slouží?

Poukázky jsou určeny k úhradě zboží a služeb v oblasti stravování, kultury a sportu, relaxace, zdravotní péče, cestování, vzdělávání a k nákupu dárků. Poukázky mohou být použity jako zaměstnanecké benefity , nebo pro účely věrnostních a incentivních programů, či jako dárek pro zaměstnance. Pomocí poukázek se snadno zvýší motivace zaměstnanců v každé společnosti. Díky kvalitní péči o zákazníky, jednoduché administrativě a celorepublikovému pokrytí je dnes Sodexho Pass ČR s více než 26 000 klienty, přes 500 000 uživateli a sítí více než 30 000 smluvních provozoven jedničkou na českém trhu v poskytování zaměstnaneckých benefitů.

Pokud se rozhodnete poukázky použít v cestovní kanceláři nebo agentuře, můžete si vybrat jakýkoliv zájezd z její nabídky, včetně last minute.

Všeobecné smluvní podmínky proplácení poukázek Sodexho v cestovních kancelářích a cestovních agenturách:

 • platbu poukázkami je potřeba hlásit předem, nejpozději při rezervaci zájezdu a zároveň je nutno uvést do cestovní smlouvy i celkovou výši uplatňovaných poukázek
 • poukázky je možno použít pouze na úhradu základní ceny zájezdu (vyjma doplňkových služeb a příplatků)
 • jakékoliv slevy jsou poskytovány pouze z doplatku – rozdílu mezi cenou zájezdu a platbou v poukázkách
 • poukázka není směnitelná za hotovost, a to ani v případě storna zájezdu nebo pobytu
 • cestovní kancelář nebo cestovní agentura je při stornu zájezdu povinna nabídnout uživateli poukázek jejich vyčerpání na jiné zájezdy nebo pobyty
 • řada partnerů přijímá poukázky bez jakýchkoliv limitů. Bližší informace Vám sdělí Vámi vybraná cestovní kancelář či agentura


Flexi Pass Holiday Pass Dárkový šek

Poukázky Chèque Déjeuner:

Přijímáme tyto typy:

 • Unišek
 • Šek dovolená
 • Cadhoc


Unišek Šek dovolená Cadhoc